Publikováno 26. 11. 2014 v rubrice Novinky

Stanovisko k anonymu

Jménem našeho sdružení – spolku bych se chtěl od tohoto anonymu distancovat a také odsoudit způsob, jakým byl presentován a rozšiřován.

Dobrý den milý spoluobyvatelé a členové Občanského sdružení – spolku Koterov,

v předchozích dnech se na různých místech u nás v Koterově objevil „anonymní letáček“, který jménem našeho občanského sdružení – spolku požaduje odvolat předsedu Sokola Koterov pana Frantu Bartovského.

 

Jménem našeho sdružení – spolku bych se chtěl od tohoto anonymu distancovat a také odsoudit způsob, jakým byl presentován a rozšiřován.

 

Naše sdružení – spolek si naopak velmi váží spolupráce s místním Sokolem Koterov. Budeme se mu snažit pomáhat v rámci svých možností, což si myslím, již také ke vzájemné spokojenosti několikrát proběhlo a uskutečnilo se. Cílem našeho sdružení – spolku je především odkanalizování celé obce a zabezpečit část obce proti povodním. Naopak si vážíme práce Franty Bartovského, který je dle našeho názoru „duší“ celého dění v Sokole Koterov. Vážíme si práce také všech členů Sokola Koterov, ať už se jedná o pravidelná cvičení od dětí až po seniory, tréninky florbalu, pořádání zábav a plesů, maškarní pro děti a dospělé, mikulášská, turistické výšlapy a také spolupráce s ÚMO 2 – Plzeň, Slovany (naposledy při pořádání např. letního kina). Vždyť jejich chloubou je především právě velmi početná mládež a nikdo nedokáže ocenit finančně počty hodin, které jim starší sokolové věnují. Sokol Koterov a jeho starosta jsou součástí naší obce ve sportovní, kulturní a zájmové činnosti a měli bychom být na jejich činnost a práci hrdi, za to jim také patří velké poděkování.

 

Naše stanovisko a můj vlastní postoj je tedy snad zcela jasný. Vždy budu stát na straně současného předsedy jako poctivého, obětavého, nezištného a slušného člověka.

 

Předpokládám a věřím , že tento letáček také nevytiskl nikdo z členů sdružení – spolku, ani nikdo z normálně uvažujících spoluobčanů.

 

Ať vystoupí z anonymity ten, kdo uvedený letáček sepsal a roznesl po Koterově, ať se nebojí a uvede své připomínky k práci předsedy Sokola Koterov (např. na schůzi, valné hromadě), nebo k naší práci na členské schůzi našeho sdružení – spolku (předpokládáme konání na konci prosince, nebo v lednu 2015).

 

Současně žádám právě předsedu sokola Františka Bartovského, aby umožnil zveřejnění tohoto stanoviska na nástěnce Sokolo koterov, aby se s ním mohli seznámit také ostatní spoluobčané.

 

Ing. Vladimír Gabriel, MBA

předseda Občanské sdružení – spolek Koterov

Pod Kopcem 605/4

326 00 Plzeň 2 – Slovany, Koterov

Mob.: + 420 734 423 964

e-mail:gabrielgaba@seznma.cz