Publikováno 27. 04. 2014 v rubrice Novinky

INFORMACE 1 - projektová dokumentace kanalizace Koterov a protipovodňová studie

Vážení spoluobčané,

zasíláme vám nové informace týkající se našeho Koterova:

1) vypracování projektové dokumentace – kanalizace Koterov

 

Máme pro vás vynikající zprávu – ve čtvrtek dne 24.4.2014 schválilo Zastupitelstvo města Plzně úpravu svého rozpočtu na rok 2014 s tím, že ve jmenovitém seznamu investičních akcí odboru investic – ekologie je také zařazena v projektové přípravě staveb „Odkanalizování Koterova“, kde je na projektování kanalizace vyčleněno 7.865 tis. Kč.

K zařazení této investiční projektové akce došlo na základě aktivit našeho sdružení – spolku a to několika dopisy určených panu primátorovi a všem zastupitelům (20.6. a 30.9.2013, dále 3.2.2014) a dvou přímých interpelací na Zastupitelstvu města Plzně (30.9.2013 a 13.3.2014).

První „malý krok“ k vybudování kanalizace v Koterově byl učiněn.

 

Současně jsme požádali Město Plzeň, zda by se (po výběrovém řízení) mohla s námi zkontaktovat vítězná projekční firma, aby s nimi naši občané mohli spolupracovat při řešení projektové dokumentace v Koterově i napojení kanalizace u jednotlivých nemovitostí.

POZNÁMKA:

- ve prospěch této záležitosti postupně nejvíce „angažovali“ bývalý náměstek města Ing. Rund a starosta ÚMO 2 Ing. Aschenbrenner (oba ODS)

- dále pak Doc. Kříž ( zastupitel ÚMO 2 – TOP 09), zastupitelé města Mgr. Ženíšek, Mgr. Vozobule a Bc. Suchý (všichni TOP 09) a Ing. Šlajsová (ODS), někteří zastupitelé Občané.cz a ke konci také primátor Mgr. Baxa (ODS) a náměstek Zrzavecký (ČSSD).

 

2) protipovodňová opatření

 

ÚMO 2 – Slovany vypsalo výběroví řízení na řešení studie protipovodňových opatření v Koterově.

Vítězem se stala firma VODNÍ DÍLA TBD Praha pan Ing.Koťátko. S touto společností nám bylo umožněno díky ÚMO 2 – Slovany se zkontaktovat. Předali jsme jí řadu materiálu a fotodokumentace (získané z krizové štábu a dalších zdrojů).

Firma požádala, zda by se fyzicky mohla setkat s postihovanými občany povodněmi a to při její budoucí návštěvě v Koterově, aby od nich získala informace o průběhu povodní, případně další fotodokumentaci a jiné informace. Věříme, že budoucí jednání a schůzka bude pro „postihované“ přínosem a pomůže Koterovu vyřešit tento problém.

 

S pozdravem a přáním hezkých dní

Ing.Vladimír Gabriel, MBA