Architektura

Památková rezervace lidové architektur. Soubor zděné lidové architektury plzeňského typu. Statky s trojúhelníkoými štíty a klenutými vjezdy - 1.pol. 19. stol.. Zastoupeno lidové baroko i klasicismus.

[koterov-naves.jpg]

SOKOLOVNA čp.71

Patrová, částečně podsklepená budova sokolovny krytá sedlovou střechou je kratším štítovým průčelím orientovaná do Koterovské návsi. Objekt má dvě části, užší přední se vstupními prostory, schodištěm, prostory restaurace a bytu. Druhá část je širší a je zde ve výšce dvou podlaží sál tělocvičny s jevištěm a s galerií na zděných pilířích. Podkroví není využito. Hlavní vstup do objektu je z dvorního okapového průčelí, na kterém je osazena konzolová lucerna. Osově symetrické hlavní štítové průčelí má v přízemí 4 okna rozložená po celé ploše zdi, ve 2 nadzemním podlaží jsou vždy dvě okna sdružená a uprostřed průčelí zdi mezi okny je na jednoduché konzole umístěna plastika sokola s rozepjatými křídly a letopočet 1929. Na tomto průčelí jsou osazeny také dvě praporové žerdě. Trojúhelný štít má ploché orámování a završen je kamennou koulí. zaklenutá vjezdová brána s trojúhelným štítem je rovněž završená kamennou koulí a oděluje prostor nádvoří sokolovny od návsi. Hodnotná jsou dvoukřídlá vrata se zdobným kováním.

 Sokolovna Sokolovna 

statek čp 1

statek čp 6

statek čp 8

statek čp 9

statek čp 24

statek čp 25

statek čp 26

statek čp 28

statek čp 29

kaplička