Novinky

Rubrika novinky

Články

 • Stanovisko k anonymu

  Jménem našeho sdružení – spolku bych se chtěl od tohoto anonymu distancovat a také odsoudit způsob, jakým byl presentován a rozšiřován.

 • Hledám nového správce

  Hledám nového kolegu pro tyto webové stránky

 • INFORMACE 1 - projektová dokumentace kanalizace Koterov a protipovodňová studie

  Vážení spoluobčané,

  zasíláme vám nové informace týkající se našeho Koterova:

 • Konvoj MILITARY KLUB 3 Armády

  Konvoj MILITARY KLUB 3 Armády v Koterově

 • Uctění památky padlých I. a II. světové války v Koterově

  Uctění památky padlých I. a II. světové války v Koterově

 • Informace o činnosti OS Koterov

  Dobrý den, posílám vám všem informace týkající se činnosti spolku – problematiky a záležitosti v Koterově.

  Jedná se o záležitosti, které se řešili, jsou v řešení, nebo se budou řešit přes Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Magistrát města Plzně a další dotčené orgány.

 • Protipovodňová opatření - DOPIS

  Dobrý den,

  ve spodní části posílám e-mail, který odešel na ÚMO 2.

  Vypadá to, že se snad něco bude dít a začne se řešit problematika povodní v Koterově.

  „Atakujeme“ jak magistrát města Plzně, tak i ÚMO 2, současně využíváme k tlaku na představitele města Komise pro rozvoj okrajových částí obvodu a podporu památkových objektů a území (KROČ) zřízené při ÚMO 2.

  Počkáme na reakci a stanovisko ÚMO 2, pak předpokládám, že se sejdeme.

   

  S pozdravem Gabriel

 • Lom Koterov a VGP Bručná

  Žádost o poskytnutí informací týkajících se podnikatelských záměrů v „areálu

  bývalého lomu a obalovny Koterov"  a výstvaby VGP Parku Plzeň - Bručná

   

 • Sokolský ples 2014

  Sokolský ples 2014 v Koterově

 • Zápis z veřejné schůze OS Koterov
 • Nekuřácká v Koterově

  Vážení přátelé Nekuřácká podzimní zábava v Koterově již tuto sobotu !!!

 • Jak se volilo v Koterově

  Jak se volilo v našem volebním okrsku č. 90 tedy u nás v Koterově.

 • Předání vozů SDH Koterov

  Slavnostní předání dvou nových vozů pro koterovské hasiče

 • Připomínky k návsi

  Na e-mailu se nám od Vás hromadí podobné připomínky k výstavbě na naší návsi. Zde přikládám kopii jedné z nich.

 • Náves - INFORMACE č. 9

  Úplná uzavírka průjezdu Koterovem!

 • Náves - INFORMACE č. 8

  Vážení spoluobčané,

   

  zasílám další informace týkající se Koterova a současně také vyjádření z ÚMO 2 – Slovany (je vyznačeno kurzívou)

 • Náves - INFORMACE č. 7

  Vážení spoluobčané,

  zítra ráno předložím před jednáním Zastupitelstva města Plzně panu primátorovi města Mgr.Baxovi tuto žádost, která nám všem snad pomůže v budoucnosti vyřešit tento problém. Věřím, že uspějeme a dobrá věc se podaří.

  Dalším krokem by měla být ve spolupráci s vámi Žádost na řešení předcházení případných dalších povodní v Koterově, která je již rozpracována.

   

  S pozdravem

  Ing. Vladimír Gabriel, MBA

 • Náves - INFORMACE č. 6

  INFORMACE č. 6 - propadlá uliční vpust

 • Fotky z povodní 2013

  Fotky z letošních povodní 2013 v Koterově

 • Náves - INFORMACE č. 5

  Vážení spoluobčané,

  dne 5.6.2013 proběhlo na ÚMO 2 jednání týkající se změn termínu dopravně inženýrského opatření při provádění stavebních prací na naší návsi.

  Současně jsme se zúčastnili s paní Kondrysovou také dnešního dne kontrolního dne na stavbě, kde nám bylo potvrzeny informace z tohoto jednání:

 • Náves - INFORMACE č. 4

  Informace k provozu Městské hromadné dopravy , kterou jsme obdrželi od ÚMO 2

 • Průtoky při povodni 2013

  Přátelé, tak letošní povodně jsou snad za námi a proto přikládám zajímavou tabulku z ČHMÚ.

 • Náves - INFORMACE č. 3

  Dobrý den všem,

  posílám k informaci žádost zaslanou na ÚMO 2 týkající se budoucí uzavírky vjezdu i průchodu občanů a dětí na Koterovskou náves (úzká Ypsilonka směrem od Starého Plzence) a to z ulic Ke Kolešovce a Na Hradčanech.

  Dodavatel stavby potřebuje k provádění svých prací (budování kanalizace a komunikace) kompletně tuto část uzavřít a to dle sdělení hlavního stavbyvedoucího pan Havlíčka v době od 2. – 17. května 2013.

  Žádost na ÚMO se týká pomoci ze strany městské polici , která by měla pomoci zabezpečit cestu především našim dětem ráno do školy a odpoledne ze školy k autobusové zastávce.

  S pozdravem

  Ing. Vladimír Gabriel, MBA

 • Náves - INFORMACE č. 2

  NÁVES - INFORMACEč. 2 k průběhu stavby „Obnova historické části Plzně – Koterov….“

 • Připomínky na UMO 2

  Dobrý den,

  dovolil jsem si vám všem poslat několik připomínek, které jsme zaslali na ÚMO 2 a které se týkají nás všech a souvisí s výstavbou na Koterovské návsi a dále s výstavbou Úslavského kanalizačního sběrače. Děkuji všem, kteří se ozvali telefonicky, nebo e-maily s těmito podněty.

  Dne 10. dubna odpoledne v 16.00 hodin proběhne na ÚMO 2 další jednání, kde budeme moci (jako pozvaní hosté) vznést své další připomínky a poznatky.

  Prosím proto o vaše další podněty, postřehy a připomínky týkající se stávající problematiky.

  Děkuji

  S pozdravem Ing. Vladimír Gabriel, MBA

 • Omezen průjezd Koterovem

  Na návsi v Koterově se opět rozběhli stavební práce a průjezd Koterovem je opět omezen.

 • Maškarní ples 2013

  Jako již tradičně pořádá Sokol Koterov Dětský a dopělácký maškarní ples v Koterově

 • Zápis z členské schůze OS Koterov

  Dobrý den všem,

  posílám Vám zápis z členské schůze Občanského sdružení Koterov ze dne 30.ledna 2013.

  Současně také děkuji hostům, členům i nečlenům za účast.

   

  Všechny Vás zdravím a děkuji

   

  Ing. Vladimír Gabriel, MBA

   

 • Prezidentské volby 2013

  Tak druhé kolo první přímé volby prezidenta je za námi. Prvním, občany zvoleným prezidentem se stal Miloš Zeman.

 • Schůze OS Koterov

  Dobrý den, dovoluji si Vás pozvat jménem Občanského sdružení Koterov na členskou schůzi. Současně zveme i občany Koterova, protože programem schůze bude také jednání o současných problémech týkající se naší obce např. - rekonstrukce Koterovské návsi - rekonstrukce sokolovny - Úslavský kanalizační sběrač. Na schůzi jsou pozváni také zástupci ÚMO 2, stavební firmy EUROVIA a.s. a Doc.Kříž předseda Komise pro rozvoj okrajových částí obvodu a podporu památkových objektů a území Těšíme se na setkání.

   

  Ing.Vladimír Gabriel, MBA předseda sdružení

 • Hledáme reportéra

  Přátelé, pojďte s námi tvořit stránky Koterova ...

 • Drakiáda 2012

  Drakiáda 2012 v Koterově na vyhlídce

 • Noční pochod 2012

  Přijďte s námi najít poklad koterovských bludiček ...

 • Podzimní zábava

  TJ SOKOL KOTEROV pořádá tradiční "PODZIMNÍ ZÁBAVU"

 • Vyjádření UMO 2 - kanalizační přípojky náves

  Dobrý den, předkládáme Vám vyjádření UMO 2 k problematice kanalizačních přípojek na návsi - tzn. jejich vyjádření na náš dopis ze dne 13.9.2012

 • OS Koterov a reakce na dopis

  Vážení členové občanského sdružení a spoluobčané, dovoluji si Vám zaslat reakci na dopis, který obdrželi obyvatelé Koterovské návsi. Tato naše reakce jim bude ještě doručena všem do jejich poštovních schránek. Je nyní a pouze na nich, jak se zachovají a budou každý sám za sebe postupovat. Naše sdružení je samozřejmě ochotno s nimi spolupracovat i pomáhat. OS Koterov

   

 • Materiály k výstavbě na návsi

  Přátelé, OS Koterov si dovoluje Vám předložit materiály týkající se obnovy Koterovské návsi.

 • Setkání s občany Koterova

  Vážení spoluobčané,

   

  díky představitelům a starostovi sokola nám bylo umožněno setkání  s občany Koterova týkající se obnovy Koterovské návsy

 • Obnova Koterovské návsi

  Bude se opravovat Koterovská náves

 • Odpověd ÚMO 2

  Vážení spoluobčané tuto odpověď jsme obdrželi od Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Prosím seznamte s vyjádřením městského obvodu podrobně. Předpokládám, že řadu z Vás toto vyjádření neuspokojí, jako neuspokojilo mne Proto bude brzy svoláno další setkání členů sdružené a občanů Koterova.

 • Informace z Komise rozvoje

  Informace č.1 z Komise pro rozvoj okrajových částí obvodu

 • Zápis ze zastupitelstva

  Zápis ze zastupitelstva ÚMO 2, stručně k věcem týkajících se Koterova, poskytl předseda Občanského sdružení Koterov

 • Turnaj ve stolním tenise

  II. TURNAJ ve stolním tenise v Koterově - 18. února 2012

 • Pozvánka

  T.J. Sokol Koterov si vás dovoluje pozvatna tradiční maškarní bály..

 • Dopis

  OS KOTEROV - Dopis představitelům městského obvodu a města Plzně

 • Výzva

  Výzva Občanského sdružení KOTEROV

 • KOTEROV

  V Koterově bylo založeno Občanské sdružení KOTEROV

 • Hrákula 2011

  Opět po roce HRÁKULA v Hradišti

 • ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOC
 • POHÁDKOVÝ LES
 • Nové akce

  Ať žijí dětské dny...

 • Přidány fotky

  Přidány nové fotky....

 • SDH Koterov

  SDH Koterov MINI HASIČ pořádá akci....

 • PLÁN SOKOLSKÝCH AKCÍ na I.pol.

  Plán akcí pořádaných Koterovským Sokolem

 • Maškarní bál 2011

  Maškarní bál v Koterově

 • Sčítání lidu 2011

  Opět se blíží sčítání lidu

 • Plzeň má nového primátora

  Plzeň má nového primátora

 • Po senátních volbách 2010

  Tak již i po senátních volbách 2010

 • Tak je po volbách

  Je po komunálních volbách 2010 - výsledky hlasování v Koterově ZDE

 • Novinky v kalendáři

  V kalendáři přidány noé zajímavé akce

 • Komunální volby 2010

  Říjnové komunální volby 2010 - přehled všech kandidátů Plzeň - Slovany ... tedy i pro nás pro Koterov

 • Plzeňská práva

  Nic se nevyřešilo, vyšumělo to a zameteno pod koberec - to se zase ukázalo jak na tom jsme

 • Změna jízdních řádů

  Změna jízdních řádů a tras plzeňských MHD

 • E-mail Koterov

  E-mail Koterov pro vás připraven

 • Mezinárodní filmový festival

  45. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech

 • Pro Bull Riding

  Zajímavá podívaná profi rodea na bejcích

 • Pivní národ

  Skvělé video na národ pivařů

 • Klik proti rakovině

  Kliknutím proti rakovině

 • MS ve fotbale

  Také sledujete MS ve fotbale 2010

 • Hrákula v Hradišti

  Hrákula v Hradišti

 • Volby do PČR 2

  Podrobnější přehled pouze z našeho volebního okrsku z Koterova

 • Volby do PČR

  Volby do PČR jsou za námi

 • Přidány fotky z pochodu 2010

  Do galerie přidány fotky z letošního pochodu k pomníku

 • Fotky kolony v Koterově

  Do galerie přidány fotky kolony historických US army vozidel z Koterova

 • Fotky z Májky 2010

  V galerii přidány fotografie z letošní Májky

 • Kalendář akcí pozměněn

  Kalendář akcí pozměněn

 • Uctění památky

  Dobrý den, dne 5. května 2010 od 17:00 s tradičním průvodem od bývalé koterovské školky se bude konat  uctění památky obětí I. a II. světové války z řad našich občanů...

 • Informativní schůzka

  Průběh informativní schůzky v Sokolovně

 • Informativní schůzka ...?

  Informativní schůzka v Koterovské Sokolovně ...

 • Dětský maškarní bál

  Dětský Maškarní bál v Sokolvně v Koterově

 • Maškarní bál

  Maškarní bál v Koterově - pro dospělé

 • Fotky z Drakiády

  Přidány fotky z drakiády

 • Nové fotky z Plavby

  Přidány fotky z plavby netradičních plavidel

 • Re: Co to staví?

  Tak ještě ke článku Co to staví?

 • Nová firma přidána

  Přidána nová firma

 • Další firma

  Přidána další koterovská firma.

 • Co to staví ?

  Co to staví v ulici Na Hačkách? To jsou snad nové lampy?

 • Další firma přidána

  Přidána další firma

 • Kalendář akcí

  Kalendář akcí je TU...!!!

 • Další novinka

  Další novinka se zrodila. Spuštěn Guestbook

 • E-mail zprovozněn E-mail zprovozněn !!!
 • Přidány fotky Koterova Fotky z ptačí perspektivy
 • Přidány fotky z letošního pochodu

  Přidány fotky z letošního pochodu r. 2009 ZDE ve fotogalerii