Publikováno 25. 01. 2013 v rubrice Novinky

Schůze OS Koterov

Dobrý den, dovoluji si Vás pozvat jménem Občanského sdružení Koterov na členskou schůzi. Současně zveme i občany Koterova, protože programem schůze bude také jednání o současných problémech týkající se naší obce např. - rekonstrukce Koterovské návsi - rekonstrukce sokolovny - Úslavský kanalizační sběrač. Na schůzi jsou pozváni také zástupci ÚMO 2, stavební firmy EUROVIA a.s. a Doc.Kříž předseda Komise pro rozvoj okrajových částí obvodu a podporu památkových objektů a území Těšíme se na setkání.

 

Ing.Vladimír Gabriel, MBA předseda sdružení

POZVÁNKA

Dovoluji si Vás pozvat a svolávám členskou schůzi

Občanského sdružení Koterov

Místo: sokolovna – náves v Koterově

Termín: středa 30. ledna 2013 od 20.00 hodin

Program: 1. činnost sdružení za rok 2012

2. další pokračování rekonstrukce Koterovské návsi

3. sokolovna – rekonstrukce budovy

4. webové stránky sdružení

5. informace k  Úslavskému kanalizačnímu sběrači

6. činnost komise pro rozvoj okrajových částí obvodu a podporu památkových

objektů a území

7. diskuse a usnesení

Srdečně zveme i všechny ostatní obyvatele Koterova.

Ing.Vladimír Gabriel, MBA

jménem výboru, předseda