Publikováno 09. 04. 2013 v rubrice Novinky

Připomínky na UMO 2

Dobrý den,

dovolil jsem si vám všem poslat několik připomínek, které jsme zaslali na ÚMO 2 a které se týkají nás všech a souvisí s výstavbou na Koterovské návsi a dále s výstavbou Úslavského kanalizačního sběrače. Děkuji všem, kteří se ozvali telefonicky, nebo e-maily s těmito podněty.

Dne 10. dubna odpoledne v 16.00 hodin proběhne na ÚMO 2 další jednání, kde budeme moci (jako pozvaní hosté) vznést své další připomínky a poznatky.

Prosím proto o vaše další podněty, postřehy a připomínky týkající se stávající problematiky.

Děkuji

S pozdravem Ing. Vladimír Gabriel, MBA

Dobrý den pane docente,

zasílám Vám připomínky našich občanů i nás členů občanského sdružení k dalšímu jednání komise ve středu 10.4.2013, týkající se stávajících problému v souvislosti se stávají výstavbou (náves + kanalizační sběrač):

1) Po dokončení výkopových prací v ulici Na Břehu v Koterově žádáme o úpravu této ulice z důvodu nerovného a nevhodného povrchu cesty, tato slouží jako cyklostezka a místní komunikace a má spoustu nerovností a děr, jezdí zde rodiny s malýma dětma na kolech a při současném stavu hrozí pády dětí do děr (upravit např. lupkem, nebo štěrkem).

2) Během výstavby 3.etapy Úslavského kanalizačního sběrače a rekonstrukce Koterovské návsi došlo k úpravě provozu MHD. Linka, která končí v Koterově, nezajíždí na konečnou v ulici Ke Kolešovce, ani nezačíná na zastávce v ulici Na Hradčanech. Vyjíždí z dočasně zřízené zastávky před mostem v ulici Na Lipce. Linka pokračující do Starého Plzence je vedena ulicí Pod Chalupami, do ulice Na Hradčanech, kde jsou provizorní zastávky pro oba dva směry, bohužel však pouze bus č.51, nikoliv však bus č.22 . Toto řešení není dobré pro děti, naopak je to velice nebezpečné (jsou zvyklé jezdit tímto autobusem a mají chodit přes celý Koterov, přes rozkopanou náves – je to staveniště, nebo ulici Pod Chalupami a ulicí……dále pak přes řeku) na nějakou provizorní zastávku!!!! Domníváme se že lze nalézt zcela jiné řešení (do autobusu ve směru z Plzence, který odjíždí od školy se samozřejmě všechny děti nevejdou, i kdyby chtěli. odpolední situace je samozřejmě již jiná, protože menší děti zůstávají ve škole v družině a rodiče si je vyzvedávají po práci a zajistí si jejich odvoz domů) a žádáme o opětovné a rychlé projednání celé záležitosti s Dopravními podniky města Plzně a dalšími příslušnými institucemi

3) Po 31.5.2013 začne tzv. 4. etapa, v jejímž rámci se budou hlavní stavební práce odehrávat v prostoru křižovatky ulice Pod Chalupami a Na Břehu, čehož důsledkem bude úplné uzavření výjezdu z Koterova přes most směrem k trati a na Bručnou.

Zajímá nás

- jak dlouho bude uvedená etapa trvat (tzn. kdy bude dokončena)

- kudy budou moc občané jezdit do Koterova

- jak bude veden provoz MHD (kde budou zastávky MHD v Koterově a jak se k nim naše děti a občané dostanou…..)

 

4) Neustále trvá NEINFORMOVANOST o podstatných záležitostech související se stavebními pracemi na Koterovské návsi a Úslavském kanalizačním sběrači. Bohužel ani investor, ani dodavatel stavby, ani ÚMO 2 nepředávají včas informace týkající se našich obyvatel a spoluobčanů v Koterově (nejen těch kterých se přímo stavební práce dotýkají….) Jako příklad uvádíme: - pozdní informovanost o uzavírce celé návsi (nestačí vyvěsit jen upozornění na zastávkách MHD, informovat starostu Sokola apod.……) - žádná informovanost o této uzavírce všem obyvatelům žijícím Na Koterovské návsi a dále v ulicích Na Břehu, Pod chalupami a U mlýna Několikrát jsme nabízeli řešení v tom smyslu, že když se k nám VČAS INFOMACE dostanou (např. e-mailem). Jsme schopni vlastními silami tyto předat především našim spoluobčanům, kterých se to bezprostředně týká (několikrát jsme již roznášeli letáčky do schránek, vyvěsili je na všechna možná známá místa a to nejenom na zastávky MHD a obchodě a restauraci, rozesílali informace e-mailem členům našeho sdružení apod.). Nahrazujeme a suplujeme tím práci zcela někoho jiného. Jak ale můžeme pomoci, když ty informace NEMÁME a nevíme o tom co, jak a kdy bude pokračovat? Naši spoluobčané se mylně domnívají, že naše Občanské sdružení je včas a přesně o všem informováno, což vůbec není pravda.

S pozdravem Ing. Vladimír Gabriel, MBA