Publikováno 09. 04. 2013 v rubrice Novinky

Omezen průjezd Koterovem

Na návsi v Koterově se opět rozběhli stavební práce a průjezd Koterovem je opět omezen.

Vážení občané Koterova, od úterý 2.4.2013 začnou v plné míře stavební práce na Koterovské návsi a jejím bezprostředním okolí (křižovatka ulic Ke Kolešovce a Na Hradčanech). Tato fáze je pojmenována jako III. etapa - její dopravně inženýrské opatření je uvedeno v příloze. V jejím průběhu dojde k dokončení výstavby nové kanalizace včetně přípojek, rekonstrukci vodovodu včetně výměny přípojek, výstavbě nového veřejného osvětlení a kompletní rekonstrukci povrchů komunikací pro pěší i vozidla. Kromě omezení v dopravě dojde k úpravě provozu MHD. Linka, která končí v Koterově, nebude zajíždět na konečnou v ulici Ke Kolešovce, ani nebude začínat na zastávce v ulici Na Hradčanech, ale na dočasné zastávce před mostem v ulici Na Lipce. Linka pokračující do Starého Plzence bude vedena ulicí Pod Chalupami, do ulice Na Hradčanech, kde budou provizorní zastávky pro oba dva směry. Tato III. etapa skončí 31.5. (pokud na stavbě nedojde ke komplikacím). Po ní začne 4. etapa, v jejímž rámci se budou hlavní stavební práce odehrávat v prostoru křižovatky ulice Pod Chalupami na Na Břehu, čehož důsledkem bude úplné uzavření výjezdu z Koterova přes most směrem k trati a na Bručnou. Za uvedená omezení, která se vás dotknou, se vám předem omlouváme, s ohledem na plánované stavební práce jsou však bezpodmínečně nutná.

 

Ing. Václav Brousek

vedoucí odboru majetku a investic ÚMO Plzeň 2 - Slovany