Publikováno 27. 02. 2012 v rubrice Novinky

Odpověd ÚMO 2

Vážení spoluobčané tuto odpověď jsme obdrželi od Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Prosím seznamte s vyjádřením městského obvodu podrobně. Předpokládám, že řadu z Vás toto vyjádření neuspokojí, jako neuspokojilo mne Proto bude brzy svoláno další setkání členů sdružené a občanů Koterova.

1

2

3

4

5

6

7

8