Publikováno 12. 06. 2013 v rubrice Novinky

Náves - INFORMACE č. 5

Vážení spoluobčané,

dne 5.6.2013 proběhlo na ÚMO 2 jednání týkající se změn termínu dopravně inženýrského opatření při provádění stavebních prací na naší návsi.

Současně jsme se zúčastnili s paní Kondrysovou také dnešního dne kontrolního dne na stavbě, kde nám bylo potvrzeny informace z tohoto jednání:

krátká uzávěrka vjezdu do Koterova směrem od centra Plzně

- pravděpodobně od 8.7.2013 dojde ke krátkému uzavření vjezdu do Koterova (dle sdělení dodavatele stavby cca 3-5 dny), kdy bude uzavřen příjezd do Koterova od centra Plzně přes řeku Úslavu a to z důvodu překopových prací pro vedení kanalizace přes ulici Pod Chalupami

- dle sdělení dodavatele stavby budou práce prováděny tak, aby uzavírka byla co nejkratší

- autobus MHD linka č. 22 bude i nadále mít své zastávky jako doposud ( tzn. před mostem)

- autobus MHD linka č. 51 nebude dočasně jezdit přes Koterov (z důvodu uzavírky ulice Pod Chalupami)

- jakmile to průběh stavebních prací u mostu v dovolí, posoudí zástupce Eurovie CS spolu se zástupcem PMDP možnost opětovného vedení trasy linky č. 51 přes Koterov ulicí Pod Chalupami a Na Hradčanech

- občanům bydlícím na návsi bude umožněn provizorní přístup (auty, pešky) do svého bydliště z ulice Na Hradčanech a Ke Kolešovce

 

S pozdravem

Ing. Vladimír Gabriel, MBA