Publikováno 24. 04. 2013 v rubrice Novinky

Náves - INFORMACE č. 2

NÁVES - INFORMACEč. 2 k průběhu stavby „Obnova historické části Plzně – Koterov….“

Naše sdružení se od počátku zahájení stavby na naší návsi snažilo předat veškeré získané připomínky, podněty a informace od našich spoluobčanů a také sdělit problémy vznikající během této stavby Městskému obvodu Plzeň 2 – Slovany a hlavnímu dodavateli stavby společnosti EUROVIA CS týkající se předevšímneinformovanosti občanů o podstatných záležitostech souvisejících se stavebními pracemi a to především občanů bydlících na Koterovské návsi, v ulicích Na Břehu, Pod Chalupami, U Mlýna a Na Hradčanech

Řada těchto problémů byla odstraněna, mnoho připomínek bylo objasněno a osobně vysvětleno jak nám, tak i občanům. Některé problémy a záležitosti se ještě i nadále řeší.

Dovolujeme si Vám sdělit další nové informace a skutečnosti související s touto stavbou:

1. kontrolní dny výstavby – Koterovská náves pravidelně každou středu probíhají na návsi kontrolní dny a to v 9.00 hodin, kterých se účastní pracovníci zhotovitele stavby, ÚMO 2 – Slovany, projektanti, stavební dozor a také zástupci našeho občanského sdružení

2. krátká uzávěrka vjezdu do Koterova směrem od centra Plzně pravděpodobně na konci května 2013 dojde ke krátkému uzavření vjezdu do Koterova (dle sdělení dodavatele stavby cca 2-3 dny), kdy bude uzavřen příjezd do Koterova od centra Plzně přes řeku Úslavu a to z důvodu překopových prací pro vedení kanalizace přes ulici Pod Chalupami, dle sdělení dodavatele stavby budou práce prováděny tak, aby uzavírka byla co nejkratší

3. průchod pro pěší a přístup k domovu – Koterovská náves dle sdělení dodavatele stavby bude zajištěn trvalý průchod pěším přes náves i při „rozkopání celé návsi“ a to tak, že bude vyznačen páskami a vyštěrkován (především pro bezpečný průchod dětí k autobusovým zastávkám), dále bylo přislíbeno zajištění přístupu k bydlišti jednotlivým občanům žijícím na návsi (případné přerušení na 1-2 dny budou s nimi individuálně řešeny)

4. řešení provozu MHD naše sdružení sepsalo žádost na Plzeňské městské dopravní podniky a.s. o změnu úpravy provozu linek MHD tak, aby především v ranních spojích byla zabezpečena doprava našich dětí do škol

5. úprava ulice Na Břehu příslušné orgány byly požádány, aby po dokončení všech prací v ulici Na Břehu, byla tato ulice, ale i část cesty upravena do původního stavu (odstraněny nerovnosti a díry), a tím bylo umožněno ji provozovat dále i jako cyklostezku, kterou také využívají na procházky rodiny s malými dětmi

6. výjezdní zasedání komise ÚMO 2 dne 12.června 2013 v 16.00 hodin proběhne přímo na Koterovské návsi výjezdní zasedání členů Komise pro rozvoj okrajových částí obvodu a podporu památkových objektů a území ÚMO 2 – Slovany 2

7. problematika poruch vodovodní a kanalizační sítě v případě vzniku poruch vodovodní a kanalizační sítě je třeba se obracet přímo na hlášení poruch, kde je trvalá nepřetržitá 24 hodinová služba: dispečink vodovodní sítě - telefon 377 413 444 dispečink kanalizační sítě a ČOV - telefon 377 413 666

 

V Koterově21.dubna 2013

Občanské sdružení Koterov