Publikováno 14. 01. 2014 v rubrice Novinky

Lom Koterov a VGP Bručná

Žádost o poskytnutí informací týkajících se podnikatelských záměrů v „areálu

bývalého lomu a obalovny Koterov"  a výstvaby VGP Parku Plzeň - Bručná

 

Naši občané vznesli na veřejné schůzi Občanského sdružení Koterov, konané dne 10.12.2013 dotazy týkající se problematiky bývalého areálu lomu a obalovny Koterov a také výstavby VGP Parku Plzeň - Bručná.

 

Dle článku 17, odstavec 1 listiny základních práv a svobod a dále dle zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, vás žádáme jako orgán územního správního celku o poskytnutí informací k těmto dotazům:

 

I  „Areál bývalého lomu a obalovna Koterov"

 

Dle sdělení občanů se v této oblasti plánuje realizace drtičky betonových komponentů nebo obdobné zařízení a to buďv areálu a na pozemcích Západočeské obalovny s.r.o. (např.p.č. 521/4, 503/2 a další....),nebo na pozemcích RKM Rekult a.s.(např. p.č.499, 497/3,507/3 a další....),nebo v areálu a na pozemcích pana Ing.Pecha (např.p.č. 521/1, 521, 5521/12 a další....) případně dalších jiných pozemcích v této oblasti.

 

Žádáme Vás proto o sdělení informací zda některý podnikatelský subjekt, případně OSVČpožádal o změnu územního plánu, nebo územního rozvoje, nebo o stavební povolenív této oblasti. V případě že ano, žádáme o sdělení a poskytnutí těchto informací:

 

a)      o co bylo požádáno a v jakém rozsahu,

 

b)      jaký subjekt požádal,

 

c)      jaké by to mělo dopady na obyvatele z hlediska hlučnosti, prašnosti, nebezpečí havárií, pohyby těžké mechanizace a těžkých nákladních automobilů  na hlavních  komunikacích v Koterově  a tím poškození silnic, poškození nové návsi,

II.  Výstavba VGP Parku Bručná

 

Naši občané vyjádřili obavu vzhledem k velikosti tohoto areálu, změnám provedeným na komunikacích, z hlediska provozování tohoto areálu a také při odvádění splaškových a dešťových vod.

 

Žádáme Vás proto o sdělení a poskytnutí těchto informací:

 

a)      k jakému účelu bude park přesně používán,

b)      jakou bude mít provozní dobu,

 

c)      jaké další důsledky bude mít otevření parku pro obyvatele Koterova  (hlučnost, prašnost,.....),

 

d)     jaké budou dopady v oblasti dopravy - podstatné zvýšení průjezdu nákladních vozidel přes obec, přetížená nákladní vozidla a kamióny - zničení komunikací...,

 

e)      jak je řešeno odkanalizování celého areálu - kam budou svedeny dešťové a splaškové vody

 

 

V Koterově 16. prosince 2013

Ing.Vladimír Gabriel, MBA

předseda Občanské sdružení Koterov

 

Pod Kopcem 605/4

326 00 Plzeň 2 - Slovany, Koterov

e-mail: gabrielgaba@seznam.cz

mobil: 734 423 964

 

na vědomí: Ing.Lumír Aschenbrenner - starosta ÚMO -  2 Slovany

Ing.Milan Kolafa - vedoucí stavebního odboru ÚMO 2 -Slovany

 

Odpověď 1 strana

Odpověď 2 strana