Publikováno 23. 03. 2014 v rubrice Novinky

Informace o činnosti OS Koterov

Dobrý den, posílám vám všem informace týkající se činnosti spolku – problematiky a záležitosti v Koterově.

Jedná se o záležitosti, které se řešili, jsou v řešení, nebo se budou řešit přes Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Magistrát města Plzně a další dotčené orgány.

1) vybudování kanalizace v Koterově

SPOLEK - několikrát podána žádost o zabezpečení finančních prostředků na projektování a vybudování kanalizace

DOSAVADNÍ VÝSLEDEK - v rozpočtu Statutárního města Plzně je dnes chválena PD „Odkanalizování Koterova“ dnes pouze ve výši 100 tis. Kč, příslib že v březnu 2014 na jednání Zastupitelstva MMP bude provedeno navýšení

PŘÍLOHA - PD Koterov - odpověď primátora a PD Koterov - odpověď ředitele technického úřadu

 

2) ulice Na Břehu – úprava komunikace

SPOLEK - žádost a doporučení zasypání a zavezení štěrkem, kačírkem, lupkem a to ještě před dokončením Úslavského kanalizačního sběrače v roce 2015, využít jako další pokračování při cyklostezky, zamezit „vynášení“ bahna na komunikaci (most a náves) s tím, že při rekonstrukci návsi byl opraven pouze sjezd u mostu, další část vysypána štěrkem, zbývající část je „hliněná“ cesta, s výmoly, bahnitá a neupravená

DOSAVADNÍ VÝSLEDEK – ÚMO 2 požádalo Správu veřejného statku města Plzně o řešení

PŘÍLOHA - ulice Na Břehu – oprava povrchu

 

3) Koterov - lom (deponie) + VGP Park Plzeň Bručná

SPOLEK - žádost o informace zda bylo povoleno ukládání materiálu, komu a za jakých podmínek - žádost o informace k účelu stavby a budoucímu využití, provozní době, podmínek provozu, odkanalizování PŘÍLOHA – Problematika deponie lom + VGP Park Bručná

 

4) separovaný odpad – odstavné plochy (papír, sklo, plasty,bio-odpad)

SPOLEK - podal žádost o vybudování individuálních stání mimo chodníky a odstranit nevzhlednost jsou rozmístěny po celém Koterově

VÝSLEDEK – odpověď Správy veřejného statku města Plzně – stání se individuálně nebudují, dochází k tomu v rámci úpravy veřejného prostranství při rekonstrukci komunikací

 

5) protipovodňových opatření v lokalitě Plzeň -Koterov

SPOLEK a občané, které jsou ohrožováni povodněmi – podány opakovaně žádosti na Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a Magistrát města Plzně se žádostí o řešení, včetně možných návrhů řešení

DOSAVADNÍ VÝSLEDEK - bude připravována studie protipovodňových opatření v Koterově na ÚMO 2, příslib účasti občanů Koterova při řešení

 

6) obnovení, osazení a navrácení dopravních zákazových značek na návsi

SPOLEK - požádáno o opětovné obnovení, osazení a navrácení dvou dopravních zákazových značek – nejvýše dovolená rychlost 30 km v hodině

VÝSLEDEK - zamítavé stanovisko ze strany Městského ředitelství Policie a Správy a údržby silnic Plzeňského kraje

PŘÍLOHA – osazení dopravní značky – náves 30 km/hod (2x)

 

O další činnosti, krocích a výsledcích jednání budete opět informováni.

 

Ing.Vladimír Gabriel, MBA

Spolek Koterov

Pod Kopcem 605/4

326 00 Plzeň 2 – Slovany,

Koterov

mobil + 420 734 423 964

e-mail: gabrielgaba@seznam.cz