SDH Koterov

SDH

 

 

 

 

 

 

 

Založen - L.P. 1912

Pomoc v nouzi je naším posláním

Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Koterov je občanské sdružení působící v oblasti požární ochrany. Sbor je členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a akcionářem Hasičské vzájemné pojišťovny. V současnosti má sbor 74 členů. Hasičská zbrojnice se nachází v obci Koterov ,v druhém měststkém obvodě Slovany, který je součástí města Plzně

Výjezdová jednotka o počtu 18 hasičů má v současnosti k dispozici automobily, CAS 20 TATRA TERRNO a DA 12 - Avia A31, dále má jednotka ve vybavení osobní automobili Škoda Favorit TA-I a od ledna 2005 VEA-1 Škoda Felicia. V dubnu 2005 byl zakoupen naším zřizovatelem motorový člun ZODIAC s příslušenstvím ,který by měl být využit hlavně pro naši obec kterou pravidelně dvakrát ročně postihnou lokální záplavy.

Jednotka je zařazena v kategorii JPO III, s výjezdem do 10 minut po vyhlášení poplachu a efektivní vzdálenost do místa zásahu do 10 minut jízdy. Hasebním obvodem je městský obvod Plzeň 2 - Slovany. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje územním odborem Plzeň ,zasahuje na celém území okresu Plzeň - město, a díky poloze Koterova na hranici sousedních okresů, ale hlavně v sousedním okrese Plzeň - jih.

Každý lichý rok pořádá sbor na památku bývalého zasloužilého velitele Memoriál Jaroslava Šaška, tj. soutěž v požárním útoku. První ročník tohoto memoriálu proběhl již v roce 1985. Velitel sboru i sbor samotný jsou vlastníky, případně správci, sbírky historických stříkaček, s nimiž propagují po celém západočeském regionu nejen dobrovolné, ale i hasiče z povolání.Sbor je také jedním z hlavních budovatelů ,,Muzea hasičů Plzeňska" ,který byl donedávna na státním zámku Nebílovy.

Od roku 2004 náš sbor začal pracovat po dlouhé stagnaci s naší nejmladší generaci.To vše díky nové vedoucí kolektivu mladých hasičů Veronice Krásné ,která se dětem a naší budoucí generaci plně věnuje a na řadě soutěží dosahují velice pěkných výsledků.

Od druhé poloviny roku 2006 plně funguje v naší jednotce lezecká skupina.Družstvo lezců provádí každý měsíc velmi náročný výcvik. Nyní připravujeme malou fotogalerii z jejich výcviku, ale i uskutečněných zásahů.

Více informací na internetových stránkách: http://mujweb.cz/www/hasici_koterov/menu.htm